Data politik

Data politik

1P7B113110.jpg

Hos K. L. Orto Teknik lever vi op til kravene fra lægemiddelstyrelsen omkring dokumentation til patienterklæringer.

Rent praktisk betyder det at stregkoden, som vi har på alle vores materialer bliver scannet når materialet anvendes under produktionen. Koderne bliver via trådløst netværk overført til en database på vores PC. Et program på Pc’en sørger for at materialerne bindes sammen med produktet så patienten efterfølgende kan få udskrevet eller fremsendt en erklæring.

K. L. Orto Tekniks sikkerhedspolitik vedr. databehandlerforordningen:

- Computer er i særskilt lokale, uden adgang for uvedkommende

- Back up foretages dagligt v. Hostingkompagniet A/S

- Koder til computeren er påkrævet og skal bruges dagligt

- Persondata slettes efter 5 år

- Indpakninger med persondata anonymiseres inden udsmidning

- Patientmapper (arbejdssedler) opbevares i aflåst rum og destrueres efter 5 år

- Vi har databehandleraftaler med vores underdatabehandlere

- Alt personale er bekendt med firmaets sikkerhedspolitik og har underskrevet løfte om tavshedspligt

- Fakturaer fremsendes krypteret til vore kunder på en sikker mailforbindelse

- Vedr. personer med ansættelsesforhold slettes persondata, når ansættelsesforholdet ophører

- Ansøgninger slettes hurtigst muligt

- Personalemappe findes i aflåst skuffe

- Alt personale har underskrevet erklæring om tavshedspligt ved ansættelse

- Vores procedure for datasikkerhed gennemgås minimum to gange årligt